دفتر پذیرش و چاپ آگهی روزنامه آفتاب یزد

آگهی های روزنامه آفتاب یزد    88958585 -021

صفحه اصلی
 
تعرفه آگهی روزنامه
 
تعرفه آگهی مجلات
 
نمونه آگهی روزنامه
 
نمونه آگهی مجلات
 
کارت ویزیت و تراکت
 
تماس با ما
آگهی های روزنامه اطلاعات
آگهی های روزنامه آفتاب یزد
آگهی های روزنامه همشهری
آگهی روزنامه دنیای اقتصاد
آگهی های روزنامه کاروکارگر
آگهی های روزنامه شرق
آگهی های روزنامه ایران
آگهی های روزنامه جام جم
آگهی های روزنامه خراسان
آگهی روزنامه خبر ورزشی
آگهی های مجله ماهان
آگهی های پیک برتر
آگهی مجله آشپزی خانواده سبز
آگهی های مجله خانواده سبز
آگهی های مجله سیب سبز
آگهی های مجله ایده آل
آگهی های مجله راز
آگهی های مجله راه زندگی
آگهی های مجله روزهای زندگی
آگهی های مجله موفقیت
آگهی های مجله آرامش
آگهی های مجله زیبایی
 

کلمات کلیدی:

دفتر پذیرش و چاپ آگهی

دفتر پذیرش آگهی روزنامه

دفتر پذیرش و چاپ آگهی روزنامه آفتاب یزد

آگهی های روزنامه آفتاب یزد

دفتر پذیرش آگهی روزنامه آفتاب یزد

دفتر چاپ آگهی روزنامه آفتاب یزد

دفتر پذیرش و چاپ آگهی در  روزنامه آفتاب یزد

نمونه آگهی های روزنامه آفتاب یزد

نمونه آگهی های تبلیغاتی روزنامه آفتاب یزد

پذیرش آگهی در کلیه مجلات و روزنامه های کشور

دفتر پذیرش آگهی در کلیه مجلات و روزنامه های کشور

دفتر جذب آگهی های روزنامه آفتاب یزد

آگهی های روزنامه آفتاب یزد

آگهی نیازمندی های روزنامه آفتاب یزد

آگهی نیازمندیهای روزنامه آفتاب یزد

نیازمندی های روزنامه آفتاب یزد

نیازمندیهای روزنامه آفتاب یزد

راهنمای روزنامه آفتاب یزد

نیازمندی های راهنمای آفتاب یزد

نیازمندیهای راهنمای آفتاب یزد

آگهی نیازمندی های آفتاب یزد

آگهی های نیازمندی های آفتاب یزد

آگهی نیازمندی آفتاب یزد

آگهی صفحه اصلی روزنامه آفتاب یزد

پذیرش آگهی داخلی روزنامه آفتاب یزد

آگهی داخلی روزنامه آفتاب یزد

آگهی مجلات آفتاب یزد

آگهی مجلات روزنامه آفتاب یزد

پذیرش آگهی مجلات روزنامه آفتاب یزد

چاپ آگهی روزنامه آفتاب یزد

طراحی آگهی روزنامه آفتاب یزد

قبول آگهی نیازمندی های آفتاب یزد

قبول آگهی روزنامه آفتاب یزد

چاپ و پذیرش آگهی روزنامه آفتاب یزد

آگهی روزنامه چاپ و پذیرش

آگهی ویژه نامه آفتاب یزد

پدیرش آگهی ویژه نامه آفتاب یزد

روزنامه آفتاب یزد

آگهی روزنامه آفتاب یزد

آگهی ویژه روزنامه آفتاب یزد

نمونه آگهی دعوت سهامداران

آگهی مجمع عمومی

راهنمای روزنامه آفتاب یزد

نمونه آگهی روزنامه آفتاب یزد

تعرفه روزنامه آفتاب یزد

نمونه آگهی های چاپ شده روزنامه آفتاب یزد

تعرفه چاپ آگهی روزنامه آفتاب یزد

تعرفه پذیرش آگهی روزنامه آفتاب یزد

تعرفه آگهی روزنامه آفتاب یزد

قیمت آگهی روزنامه آفتاب یزد

قیمت آگهی نیازمندی های آفتاب یزد

آفتاب یزد سیاسی تهران ایران

پذیرش و چاپ آگهی روزنامه آفتاب یزد

نمونه آگهی های روزنامه آفتاب یزد ورزشی

نمونه آگهی های روزنامه آفتاب یزد سیاسی

نمونه آگهی های روزنامه آفتاب یزد اقتصادی

آگهی مجمع عمومی در روزنامه آفتاب یزد
شماره 1
آگهی تبریک چاپ شده در روزنامه آفتاب یزد
شماره 2
آگهی دعوت از پیمانکاران بستانکار
شماره 3
آگهی مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده
شماره 4
آگهی مناقصه عمومی در روزنامه آفتاب یزد
شماره 5
آگهی دعوت سهامداران شرکت اروین عمران
شماره 6
آگهی فراخوان عمومی انتخاب پیمانکار
شماره 7
آگهی تعاونی مسکن در روزنامه آفتاب یزد
شماره 8
آگهی شرکت کارت تلفن در روزنامه آفتاب یزد
شماره 9
آگهی حراج ضایعات و اموال اسقاطی
شماره 10
آگهی فروش خانه در روزنامه آفتاب یزد
شماره 11
مجمع شرکت اورنگ میهن مهر روزنامه آفتاب
شماره 12
دعوت از بستانکاران  در روزنامه آفتاب یزد
شماره 13
آگهی تبدیل وضعیت در روزنامه آفتاب یزد
شماره 14
دعوت از بستانکاران در روزنامه آفتاب
شماره 15
آگهی مجمع انجمن در روزنامه آفتاب یزد
شماره 16
آگهی ابلاغ چاپ شده در روزنامه آفتاب یزد
شماره 17
مزایده مینی بوس در روزنامه آفتاب یزد
شماره 18
آگهی انتخاب پیمانکار در روزنامه آفتاب یزد
شماره 19
آگهی دعوت از شرکاء در روزنامه آفتاب یزد
شماره 20
فراخوان تولید کنندگان در آفتاب یزد
شماره 21
نمونه آگهی دعوت به مجمع آفتاب یزد
شماره 22
آگهی چاپ شده مجمع در آفتاب یزد
شماره 23
مجمع عمومی انتخابات در روزنامه آفتاب یزد
شماره 24
مجمع انجمن علمی در روزنامه آفتاب یزد
شماره 25
شناسایی پیمانکاران در روزنامه آفتاب یزد
شماره 26
آگهی مجامع عمومی در روزنامه آفتاب یزد
شماره 27
نمونه مزایده چاپ شده در روزنامه آفتاب یزد
شماره 28
آگهی تبدیل وضعیت در روزنامه آفتاب یزد
شماره 29
نمونه فروش زمین در روزنامه آفتاب یزد
شماره 30
مجمع شرکت حمل و نقل روزنامه آفتاب یزد
شماره 31
نمونه آگهی مجمع سالیانه انجمن علمی
شماره 32
آگهی مناقصه دهیاری در روزنامه آفتاب یزد
شماره 33
آگهی مجمع شرکت با مسئولبت محدود
شماره 34
آگهی مجمع عمومی گروه صنعتی
شماره 35
آگهی مناقصه نوبت دوم در روزنامه آفتاب یزد
شماره 36
آگهی اخطاریه چاپ شده در روزنامه
شماره 37
نمونه آگهی برگزاری مجمع چاپ شده
شماره 38
آگهی ابطال قرارداد در روزنامه آفتاب یزد
شماره 39
آگهی مجمع شرکت تعاونی مصرف
شماره 40
آگهی تجدید انتخابات چاپ شده در روزنامه
شماره 41
مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده
شماره 42
آگهی مجمع شرکت تولیدی در روزنامه
شماره 43
آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی
شماره 44
آگهی متقاضیان املاک در روزنامه آفتاب یزد
شماره 45
مجمع نوبت دوم در روزنامه آفتاب یزد
شماره 46
آگهی مناقصه دهیاری در روزنامه آفتاب یزد
شماره 47
آگهی دعوت شرکت برای تصفیه در روزنامه
شماره 48
آگهی تصفیه شرکت در روزنامه آفتاب یزد
شماره 49
نمونه آگهی تصفیه در روزنامه آفتاب یزد
شماره 50
صفحه اول آگهی ها صفحه دوم آگهی ها صفحه سوم آگهی ها
صفحه چهارم آگهی ها    
دانلود تعرفه آگهی های روزنامه آفتاب یزد
سفارش آگهی روزنامه آفتاب یزد  88958585 (021)
روغن آرگان
کلیک کنید
آموزشگاه لیلی بانو
کلیک کنید
آموزشگاه و آرایشگاه بانو مانا
کلیک کنید
دندانپزشکی شایلین
کلیک کنید
آموزشگاه آرایش بانو یعقوبی
کلیک کنید
آکادمی چهره سازان تهران
کلیک کنید
آموزشگاه و آرایشگاه ساینا
کلیک کنید
آرایشگاه نسرین بانو
کلیک کنید
سالن زیبایی چهره سازان
کلیک کنید
مزون مه ناز
کلیک کنید
تدریس خصوصی ریاضی علی عرب
کلیک کنید
محصولات مپ
کلیک کنید
محصولات آموتیا
کلیک کنید
دکتر غلامحسن میرزازاده
کلیک کنید
سپنتا احمدی منتخب مسابقات یو سی مس
سپنتا احمدی منتخب مسابقات
کلیک کنید
کرم پودر استارلوکس
کلیک کنید
گروه پزشکان لیزر برنا
کلیک کنید
رنگ موی الیو
کلیک کنید
قطره چشم گیاهی پیور
کلیک کنید
کرم دست و صورت ژان
کلیک کنید
دانلود تعرفه آگهی های روزنامه آفتاب یزد
سفارش آگهی روزنامه آفتاب یزد  88958585 (021)
کلمات کلیدی :

آگهی مجمع عمومی چاپ شده در روزنامه آفتاب یزد آگهی دعوت سهامداران جهت تشکیل مجامع عمومی فوق العاده و عادی به طور فوق العاده شرکت پارت فرامانی با مسئولیت محدود بطور همزمان بدینوسیله از کلیه شرکاء شرکت پارت فرامانی با مسئولیت محدود

آگهی تبریک چاپ شده در روزنامه آفتاب یزد جناب آقای امید قرداشخانی نیار هفت اسفند روز وکیل بر شما و جامعه حقوقی مبارک باد اینجانب مراتب سپاس خود را به پاس موفقیت حضرتعالی در پرونده های حقوقی و کیفری بعمل آورده و برای شما توفیق روز افزون

آگهی دعوت از پیمانکاران بستانکار شرکت آگهی دعوت از پیمانکاران بستانکار شرکت تعاونی مسکن پزشکان سازمان نظامپزشکی ایران پیرو آگهی منتشره درخصوص تغییرات هیات مدیره در روزنامه رسمی شماره مورخ از کلیه بستانکاران احتمالی اعم از حقیقی یا حقوقی

آگهی مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده روزنامه آفتاب یزد بدینوسیله از کلیه شرکای شرکت خدمات ایمنی و آتشنشانی نگهبان با مسئولیت محدود به شماره ثبت و شناسه ملی دعوت به عمل می آید تا در جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده

آگهی مناقصه عمومی در روزنامه آفتاب یزد آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای شرکت تعاونی مسکن پزشکان سازمان نظام پزشکی ایران به شماره ثبت احتراما این تعاونی در نظر دارد پروژه مسکونی 84 واحدی خود با زیر بنای متر مربع واقع در منطقه سوهانک

آگهی دعوت سهامداران شرکت اروین عمران درسا در آفتاب یزد احتراما از کلیه سهامداران شرکت اروین عمران درسا سهامی خاص ثبت شده به شماره دعوت بعمل می آید راس ساعت 10صبح مورخه در جلسه مجمع عمومی عادی

آگهی فراخوان عمومی انتخاب پیمانکار در روزنامه آفتاب یزد بنیاد امور بیماریهای خاص در نظر دارد پیمانکار اجرای فعالیت های باقیمانده پروژه مرکز پزشکی خاص شرق خود را به شرح ذیل از طریق برگزاری فراخوان عمومی انتخاب نماید

آگهی شرکت تعاونی مسکن در روزنامه آفتاب یزد آگهی دعوت مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده نوبت اول شرکت تعاونی مسکن کارکنان نهاد ریاست جمهوری بدینوسیله از کلیه اعضای محترم تعاونی دعوت بعمل می آید تا در جلسه مجمع عمومی عادی

آگهی شرکت کارت تلفن در روزنامه آفتاب یزد کلیه دارندگان کارت تلفن که کارت خود را قبل از سال 1396 تهیه کرده اند از تاریخ درج آین آگهی یک ماه فرصت دارند از باقی مانده احتمالی اعتبار خود استفاده نمایند

آگهی حراج ضایعات و اموال اسقاطی شهرداری منطقه 21 تهران شهرداری این منطقه در نظر دارد ضایعات و اموال اسقاطی خود را از طریق حراج حضوری به فروش برساند محل تهیه فرم پیشنهاد قیمت

آگهی فروش خانه ویلایی در روزنامه آفتاب یزد فروش فوری اکازیون خانه ویلایی فر میهن روستای غیاث آباد 495 متر مربع زمین 120 متر مربع بنا یک طبقه با بهارنشین نوساز سنتی دارای آب و برق و گاز و تلفن و حیاط سرامیک

آگهی دعوت به مجمع شرکت اورنگ میهن مهر در روزنامه آفتاب آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده شرکت اورنگ میهن مهر در روزنامه آفتاب یزد بدینوسیله از کلیه سهامداران شرکت دعوت به عمل می اید تا در جلسه مجمع عمومی

آگهی دعوت از بستانکاران چاپ شده در روزنامه آفتاب یزد در اجرای ماده 215 قانون تجارت از کلیه بستانکاران شرکت مشاوران ارتباطات امید فرداد با مسئولیت محدود در حال تصفیه به شماره ثبت و شناسه ملی دعوت می گردد

آگهی تبدیل وضعیت چاپ شده در روزنامه آفتاب یزد نظر به اینکه مجوز فعالیت دفتر خدمات مسافرتی گردشگری ایران مال واقع در استان تهران به صاحب امتیازی آقای محمد حسین فرمهینی فراهانی در حال تبدیل وضعیت

آگهی دعوت از بستانکاران چاپ شده در روزنامه آفتاب آگهی دعوت از بستانکاران شرکت پردیسان تحریر پایا با مسئولیت محدود پیرو آگهی انحلال مندرج در روزنامه رسمی شماره مورخ و در اجرای ماده قانون تجارت بدینوسیله از کلیه بستانکاران شرکت

آگهی مجمع انجمن صنفی کارفرمایی در روزنامه آفتاب یزد آگهی دعوت مجمع عمومی موسس انجمن صنفی کارفرمایی وارد کنندگان و فروشندگان تجهیزات رادیویی اولین مجمع عمومی انجمن صنفی مذکور روز شنبه مورخ ساعت 10 در محل مجمع صنفی

آگهی ابلاغ چاپ شده در روزنامه آفتاب یزد بدینوسیله به شما ابلاغ می شود مستندا به رای شماره مورخ هیات بدوی رسیدگی به تخلفات اداری وزارت صنعت معدن و تجارت به مجازات انفصال دائم از خدمات دولتی و دستگاههای مشمول قانون رسیدگی به تخلفات اداری

آگهی مزایده مینی بوس در روزنامه آفتاب یزد دهیاری افجه در نظر دارد یک دستگاه مینی بوس هیوندای کروز متعلق به خود را از طریق مزایده عمومی به مبلغ پایه ریال به فروش برساند متقاضیان شرکت در مزایده مبلغ ریال به حساب دهیاری افجه

آگهی فراخوان عمومی انتخاب پیمانکار در روزنامه آفتاب یزد بنیاد امور بیماریهای خاص در نظر دارد پیمانکار اجرای فعالیت های باقیمانده پروژه مرکز پزشکی خاص شرق خود را به شرح ذیل از طریق برگزاری فراخوان عمومی

نمونه آگهی دعوت از شرکاء در روزنامه آفتاب یزد آگهی دعوت از شرکاء جهت تشکیل مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده شرکت گسترش خدمات ایمنی و آتشنشانی نگهبان با مسئولیت محدود ثبت به شماره و شناسه ملی نوبت دوم بدینوسیله با استناد به ماده

آگهی فراخوان عمومی شناسایی تولید کنندگان در آفتاب یزد این کارگروه در راستای سیاست های اقتصاد مقاومتی و دستورالعمل دولت محترم ناظر بر ممنوعیت ورود کالاهایی که امکان تولید آنها در داخل کشور میسر است و همچنین در جهت حمایت از تولید

نمونه آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده آفتاب یزد بدینوسیله از کلیه شرکاء و سهامداران محترم شرکت پرنیان گستر پرتو سنج دعوت می شود در جلسه مجمع عمومی فوق العاده که راس ساعت 10 صبح روز سه شنبه در محل دائمی شرکت برگزار می گردد

آگهی چاپ شده مجمع در آفتاب یزد آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده شرکت پرنیان گستر پرتو سنج سهامی خاص بدینوسیله از کلیه شرکاء و سهامداران محترم شرکت پرنیان گستر پرتو سنج دعوت می شود در جلسه مجمع عمومی فوق العاده

آگهی مجمع عمومی عادی انتخابات در روزنامه آفتاب یزد آگهی دعوت مجمع عمومی عادی انتخابات هیات مدیره انجمن علمی فرش ایران نوبت اول بدینوسیله از تمامی اعضاء پیوسته انجمن دعوت می شود تا در جلسه مجمع عمومی عادی انجمن علمی فرش ایران

آگهی مجمع انجمن علمی چاپ شده در روزنامه آفتاب یزد آگهی فراخوان مجمع عمومی فوق العاده انجمن علمی گفتار درمانی ایران بدینوسیله به اطلاع کلیه اعضای انجمن علمی گفتار درمانی ایران می رساند جلسه مجمع عمومی فوق العاده

آگهی فراخوان شناسایی پیمانکاران در روزنامه آفتاب یزد موسسه خدمات رفاهی کارکنان همراه اول در نظر دارد نسبت به انتخاب مشاوران پیمانکاران واجد صلاحیت جهت خدمات مشاوره طراحی فاز 1 و 2 نظارت خدمات پیمانکاری ساخت و اجرا جهت ساختمان

آگهی مجامع عمومی چاپ شده در روزنامه آفتاب یزد آگهی دعوت مجامع عمومی فوق العاده و عادی سالیانه شرکت تجارت نیما نگین پاسارگاد با مسئولیت محدود به شماره ثبت و شناسه ملی - بدینوسیله از کلیه شرکاء شرکت

نمونه آگهی مزایده چاپ شده در روزنامه آفتاب یزد شرکت ناظر کاران بنادر اروند در نظر دارد 20 دستگاه کشنده تراک مستر کالمار سی سو و یک دستگاه تویوتا هایلوکس دارای پلاک منطقه ویژه را از طریق مزایده عمومی بفروش برساند متقاضیان محترم می توانند

نمونه آگهی تبدیل وضعیت در روزنامه آفتاب یزد نظر به اینکه پروانه فعالیت دفتر خدمات مسافرت هوایی بانی سیر جهان در شهر تهران با صاحب امتیازی آقای حسین قربان حسینی در شرف تبدیل وضعیت دفتر از حقیقی به حقوقی می باشد

نمونه آگهی فروش زمین در روزنامه آفتاب یزد آگهی مزایده فروش زمین نوبت اول موسسه ساخت و اداره نگهداری مجتمع مسکونی و رفاهی کارکنان فدراسیون فوتبال در نظر دارد نسبت به فروش یک قطعه زمین به مساحت متر مربع به نشانی کیلومتر جاده دماوند

نمونه آگهی مجمع شرکت حمل و نقل در روزنامه آفتاب یزد آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده شرکت حمل و نقل کالایار ترابر هرمزگان بدینوسیله از کلیه سهامداران محترم شرکت دعوت می شود تا در جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده

نمونه آگهی مجمع سالیانه انجمن علمی در روزنامه آفتاب یزد آگهی دعوت مجمع عمومی عادی سالیانه نوبت دوم موسسه انجمن علمی سکته مغزی و بیماریهای عروقی مغز و نخاع ایران به شماره ثبت 41197 و شناسه ملی 14006653905 به اطلاع کلیه اعضای پیوسته انجمن

آگهی مناقصه دهیاری چاپ شده در روزنامه آفتاب یزد دهیاری صالح آباد غربی در نظر دارد به استناد ماده 5 آئین نامه معاملاتی و اعتبار مصوب سال 1398 پروژه عمرانی خود به شرح جدول ذیل را به پیمانکاران واجد صلاحیت و دارای شرایط مربوطه

آگهی مجمع شرکت با مسئولبت محدود در روزنامه آفتاب یزد آگهی دعوت مجمع عمومی فوق العاده شرکت ایمن واکسن البرز بدینوسیله از شرکاء محترم دعوت می شود در جلسه مجمع عمومی فوق العاده که در روز دوشنبه مورخ راس ساعت 10 صبح

گهی مجمع عمومی گروه صنعتی در روزنامه آفتاب یزد بدینوسیله از کلیه سهامداران گروه صنعتی رز چینی کاوه با مسئولیت محدود دعوت به عمل می آید تا در جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت مذکور که در تاریخ روز چهارشنبه ساعت 10 صبح در محل تهران

آگهی مناقصه نوبت دوم در روزنامه آفتاب یزد دهیاری صالح آباد غربی در نظر دارد به استناد ماده 5 آئین نامه معاملاتی و اعتبار مصوب سال 98 پروژه عمرانی خود به شرح جدول ذیل را به پیمانکاران واجد صلاحیت و دارای شرایط مربوطه از سازمان های ذیربط

آگهی اخطاریه چاپ شده در روزنامه آفتاب یزد اخطاریه جهت دعوت امضاء سند سرکارخانم نظر به اینکه به موجب دادنامه شماره شعبه 10 دادگاه عمومی تهران و صورت جلسه مزایده شماره و نامه شماره شعبه 10 اجرای احکام مجتمع قضایی شهید بهشتی محکوم به تنظیم سند

نمونه آگهی برگزاری مجمع چاپ شده در روزنامه آفتاب یزد بدینوسیله از کلیه اعضای محترم انجمن مذکور دعوت می گردد که در روز یکشنبه ساعت 14 در محل خانه سینما شماره یک واقع در خیابان بهار خیابان سمنان حضور بهم رسانند

آگهی مجمع شرکت تعاونی مصرف در روزنامه آفتاب یزد آگهی دعوت به جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده شرکت تعاونی مصرف محلی برادران سلیمی - بدینوسیله از کلیه سهامداران محترم شرکت تعاونی مصرف محلی برادران سلیمی دعوت به عمل می آید

آگهی تجدید انتخابات چاپ شده در روزنامه آفتاب یزد آگهی تجدید انتخابات انجمن صنفی کارگری عکاسان سینما استان تهران با استناد تبصره یک ماده 131 قانون کار و آیین نامه مصوب آبان ماه 1389 هیات محترم وزیران و سایر مدارک ارسالی و انجمن فوق الذکر

آگهی مجمع شرکت تولیدی در روزنامه آفتاب یزد آگهی دعوت سهامداران به مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت گروه تولیدی ماشین سازان بادله طبرستان با مسئولیت محدود بدینوسیله از کلیه سهامداران شرکت گروه تولیدی ماشین سازان بادله طبرستان

آگهی مجمع شرکت تولیدی در روزنامه آفتاب یزد آگهی دعوت سهامداران به مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت گروه تولیدی ماشین سازان بادله طبرستان با مسئولیت محدود بدینوسیله از کلیه سهامداران شرکت گروه تولیدی ماشین سازان بادله طبرستان

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی در روزنامه آفتاب یزد آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی شرکت سحر افروز شهاب بدینوسیله از کلیه سهامداران شرکت و وراث مرحوم محمد نوری کردکندی وفق گواهی حصر وراثت دعوت به عمل می آید تا در جلسه مجمع

آگهی فراخوان متقاضیان تجاری املاک در روزنامه آفتاب یزد فراخوان متقاضیان املاک تجاری خدماتی موسسه رفاهی کارکنان همراه اول واقع در مجتمع مسکونی همراه شهر این موسسه در نظر دارد در مرحله نخست تعداد محدودی از واحدهای تجاری آموزشی

آگهی مجمع عمومی نوبت دوم چاپ شده در روزنامه آفتاب یزد نظر به اینکه در دعوت مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ حد نصاب قانونی حاصل نگردید بدینوسیله از کلیه شرکای شرکت فوق در نوبت دوم دعوت به عمل می آید تا در جلسه مجمع عمومی عادی

آگهی مناقصه دهیاری در روزنامه آفتاب یزد آگهی مناقصه نوبت اول دهیاری هنزک در نظر دارد پروژه عمرانی خود به شرح جدول ذیل را به پیمانکاران واجد صلاحیت و دارای شرایط مربوطه از سازمان های ذیربط واگذار نماید لذا از کلیه پیمانکاران واجد صلاحیت

آگهی دعوت شرکت برای تصفیه در روزنامه آفتاب یزد آگهی دعوت از بستانکاران شرکت ابو ویند تاکستان در اجرای ماده 225 قانون تجارت از کلیه بستانکاران شرکت ابو وبند تاکستان در حال تصفیه که آگهی انحلال آن در روزنامه رسمی منتشر گردیده است دعوت به

آگهی تصفیه شرکت در روزنامه آفتاب یزد آگهی دعوت از بستانکاران شرکت ابو ویند سراب در اجرای ماده 225 قانون تجارت از کلیه بستانکاران شرکت ابو وبند سراب در حال تصفیه که آگهی انحلال آن در روزنامه رسمی منتشر گردیده است دعوت به عمل می آید

نمونه آگهی تصفیه در روزنامه آفتاب یزد آگهی دعوت از بستانکاران شرکت ابو ویند کوهین در اجرای ماده 225 قانون تجارت از کلیه بستانکاران شرکت ابو وبند کوهین در حال تصفیه که آگهی انحلال آن در روزنامه رسمی منتشر گردیده است

www.noandish-ad.com
دفتر پذیرش و چاپ آگهی روزنامه آفتاب یزد - دفتر پذیرش و چاپ آگهی روزنامه آفتاب یزد - دفتر پذیرش و چاپ آگهی روزنامه آفتاب یزد - دفتر پذیرش و چاپ آگهی روزنامه آفتاب یزد - دفتر پذیرش و چاپ آگهی روزنامه آفتاب یزد
آگهی های روزنامه آفتاب یزد - آگهی های روزنامه آفتاب یزد - آگهی های روزنامه آفتاب یزد - آگهی های روزنامه آفتاب یزد - آگهی های روزنامه آفتاب یزد - آگهی های روزنامه آفتاب یزد - آگهی های روزنامه آفتاب یزد - آگهی های روزنامه آفتاب یزد