دفتر پذیرش و چاپ آگهی روزنامه ایران

آگهی های روزنامه ایران   88958585 - 021

صفحه اصلی
 
تعرفه آگهی روزنامه
 
تعرفه آگهی مجلات
 
نمونه آگهی روزنامه
 
نمونه آگهی مجلات
 
کارت ویزیت و تراکت
 
تماس با ما
 

کلمات کلیدی:

دفتر پذیرش و چاپ آگهی

دفتر پذیرش آگهی روزنامه

دفتر پذیرش و چاپ آگهی روزنامه ایران

آگهی های روزنامه ایران

دفتر پذیرش آگهی روزنامه ایران

دفتر چاپ آگهی روزنامه ایران

دفتر پذیرش و چاپ آگهی در  روزنامه ایران

نمونه آگهی های روزنامه ایران

نمونه آگهی های تبلیغاتی روزنامه ایران

پذیرش آگهی در کلیه مجلات و روزنامه های کشور

دفتر پذیرش آگهی در کلیه مجلات و روزنامه های کشور

دفتر جذب آگهی های روزنامه ایران

آگهی های روزنامه ایران

آگهی نیازمندی های روزنامه ایران

آگهی نیازمندیهای روزنامه ایران

نیازمندی های روزنامه ایران

نیازمندیهای روزنامه ایران

راهنمای روزنامه ایران

نیازمندی های راهنمای ایران

نیازمندیهای راهنمای ایران

آگهی نیازمندی های ایران

آگهی های نیازمندی های ایران

آگهی نیازمندی ایران

آگهی صفحه اصلی روزنامه ایران

پذیرش آگهی داخلی روزنامه ایران

آگهی داخلی روزنامه ایران

آگهی مجلات ایران

آگهی مجلات روزنامه ایران

پذیرش آگهی مجلات روزنامه ایران

چاپ آگهی روزنامه ایران

طراحی آگهی روزنامه ایران

قبول آگهی نیازمندی های ایران

قبول آگهی روزنامه ایران

چاپ و پذیرش آگهی روزنامه ایران

آگهی روزنامه ایران چاپ و پذیرش

آگهی ویژه نامه ایران

پدیرش آگهی ویژه نامه ایران

روزنامه ایران

آگهی روزنامه ایران

آگهی ویژه روزنامه ایران

نمونه آگهی دعوت سهامداران

آگهی مجمع عمومی

راهنمای روزنامه ایران

نمونه آگهی روزنامه ایران

تعرفه روزنامه ایران

نمونه آگهی های چاپ شده روزنامه ایران

تعرفه چاپ آگهی روزنامه ایران

تعرفه پذیرش آگهی روزنامه ایران

تعرفه آگهی روزنامه ایران

قیمت آگهی روزنامه ایران

قیمت آگهی نیازمندی های ایران

روزنامه ایران تهران ایران

پذیرش و چاپ آگهی روزنامه ایران

نمونه آگهی های روزنامه ایران

نمونه آگهی های روزنامه ایران

نمونه آگهی های روزنامه ایران ورزشی

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای در روزنامه ایران

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای در روزنامه ایران

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای در روزنامه ایران

نام و نشانی مناقصه گزار صندوق نوآوری و شکوفایی به آدرس تهران میدان ونک - موضوع مناقصه خرید خدمات پشتیبانی و اداری - نوع و مبلغ تضمین شرکت در مناقصه - مبلغ ریال واریز نقدی به شماره حساب نزد بانک ملی شعبه امام حسین بنام صندوق نوآوری و شکوفایی و یا ارائه ضمانت نامه بانکی - محل و مهلت دریافت اسناد آدرس مندرج در بند و ازتاریخ لغایت در ساعات اداری - محل و مهلت تسلیم پیشنهادها آدرس مندرج در بند و از ساعت از تاریخ لغایت - محل و زمان گشایش پاکت های مناقصه آدرس مندرج در بند در طبقه سوم و در ساعت روزسه شنبه به تاریخ - مدت قرارداد یکسال از تاریخ لغایت - متقاضیان می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر به مدیریت پشتیبانی مراجعه یا با شماره تلفن های زیر تماس حاصل فرمایند - مدیریت پشتیبانی صندوق نوآوری و شکوفایی - آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای در روزنامه ایران

لینک کلیدی :
آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای  روزنامه ایران  آگهی مناقصه عمومی  روزنامه ایران  صندوق نوآوری و شکوفایی
کلمات کلیدی :
آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای در روزنامه ایران نام و نشانی مناقصه گزار صندوق نوآوری و شکوفایی به آدرس تهران میدان ونک موضوع مناقصه خرید خدمات پشتیبانی و اداری نوع و مبلغ تضمین شرکت در مناقصه مبلغ ریال واریز نقدی به شماره حساب نزد بانک ملی شعبه امام حسین بنام صندوق نوآوری و شکوفایی و یا ارائه ضمانت نامه بانکی محل و مهلت دریافت اسناد آدرس مندرج در بند و ازتاریخ لغایت در ساعات اداری محل و مهلت تسلیم پیشنهادها آدرس مندرج در بند و از ساعت از تاریخ لغایت محل و زمان گشایش پاکت های مناقصه آدرس مندرج در بند در طبقه سوم و در ساعت روزسه شنبه به تاریخ مدت قرارداد یکسال از تاریخ لغایت متقاضیان می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر به مدیریت پشتیبانی مراجعه یا با شماره تلفن های زیر تماس حاصل فرمایند مدیریت پشتیبانی صندوق نوآوری و شکوفایی آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای در روزنامه ایران

چاپ آگهی روزنامه ایران

آکادمی چهره سازان تهران
کلیک کنید
آموزشگاه لیلی بانو
کلیک کنید
آموزشگاه آرایش بانو یعقوبی
کلیک کنید
آرایشگاه نسرین بانو
کلیک کنید
آموزشگاه و آرایشگاه ساینا
کلیک کنید
سپنتا احمدی منتخب مسابقات یو سی مس
سپنتا احمدی منتخب مسابقات
کلیک کنید
تدریس خصوصی ریاضی علی عرب
کلیک کنید
دندانپزشکی شایلین
کلیک کنید
دکتر غلامحسن میرزازاده
کلیک کنید
روغن آرگان
کلیک کنید
سالن زیبایی چهره سازان
کلیک کنید
محصولات مپ
کلیک کنید
محصولات آموتیا
کلیک کنید
مزون مه ناز
کلیک کنید
لوله بازکنی و خدمات چاه
کلیک کنید
کرم پودر استارلوکس
کلیک کنید
آموزشگاه بانو روشنایی
کلیک کنید
رنگ موی الیو
کلیک کنید
قطره چشم گیاهی پیور
کلیک کنید
کرم دست و صورت ژان
کلیک کنید
نمونه آگهی های روزنامه ایران
دانلود تعرفه آگهی های روزنامه ایران
سفارش آگهی روزنامه ایران  88958585 (021)
www.noandish-ad.com
آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای در روزنامه ایران - آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای در روزنامه ایران - آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای در روزنامه ایران - آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای در روزنامه ایران
آگهی های روزنامه ایران - آگهی های روزنامه ایران - آگهی های روزنامه ایران - آگهی های روزنامه ایران - آگهی های روزنامه ایران - آگهی های روزنامه ایران - آگهی های روزنامه ایران