دفتر پذیرش و چاپ آگهی روزنامه جام جم

آگهی های روزنامه جام جم   88958585 - 021

صفحه اصلی
 
تعرفه آگهی روزنامه
 
تعرفه آگهی مجلات
 
نمونه آگهی روزنامه
 
نمونه آگهی مجلات
 
کارت ویزیت و تراکت
 
تماس با ما
 

کلمات کلیدی:

دفتر پذیرش و چاپ آگهی

دفتر پذیرش آگهی روزنامه

دفتر پذیرش و چاپ آگهی روزنامه جام جم

آگهی های روزنامه جام جم

دفتر پذیرش آگهی روزنامه جام جم

دفتر چاپ آگهی روزنامه جام جم

دفتر پذیرش و چاپ آگهی در  روزنامه جام جم

نمونه آگهی های روزنامه جام جم

نمونه آگهی های تبلیغاتی روزنامه جام جم

پذیرش آگهی در کلیه مجلات و روزنامه های کشور

دفتر پذیرش آگهی در کلیه مجلات و روزنامه های کشور

دفتر جذب آگهی های روزنامه جام جم

آگهی های روزنامه جام جم

آگهی نیازمندی های روزنامه جام جم

آگهی نیازمندیهای روزنامه جام جم

نیازمندی های روزنامه جام جم

نیازمندیهای روزنامه جام جم

راهنمای روزنامه جام جم

نیازمندی های راهنمای جام جم

نیازمندیهای راهنمای جام جم

آگهی نیازمندی های جام جم

آگهی های نیازمندی های جام جم

آگهی نیازمندی جام جم

آگهی صفحه اصلی روزنامه جام جم

پذیرش آگهی داخلی روزنامه جام جم

آگهی داخلی روزنامه جام جم

آگهی مجلات جام جم

آگهی مجلات روزنامه جام جم

پذیرش آگهی مجلات روزنامه جام جم

چاپ آگهی روزنامه جام جم

طراحی آگهی روزنامه جام جم

قبول آگهی نیازمندی های جام جم

قبول آگهی روزنامه جام جم

چاپ و پذیرش آگهی روزنامه جام جم

آگهی روزنامه جام جم چاپ و پذیرش

آگهی ویژه نامه جام جم

پدیرش آگهی ویژه نامه جام جم

روزنامه جام جم

آگهی روزنامه جام جم

آگهی ویژه روزنامه جام جم

نمونه آگهی دعوت سهامداران

آگهی مجمع عمومی

راهنمای روزنامه جام جم

نمونه آگهی روزنامه جام جم

تعرفه روزنامه جام جم

نمونه آگهی های چاپ شده روزنامه جام جم

تعرفه چاپ آگهی روزنامه جام جم

تعرفه پذیرش آگهی روزنامه جام جم

تعرفه آگهی روزنامه جام جم

قیمت آگهی روزنامه جام جم

آگهی مجمع عمومی فوق العاده در روزنامه جام جم

قیمت آگهی نیازمندی های جام جم

روزنامه ایران تهران جام جم

پذیرش و چاپ آگهی روزنامه جام جم

نمونه آگهی های روزنامه جام جم

نمونه آگهی های روزنامه جام جم

نمونه آگهی های روزنامه جام جم ورزشی

آگهی مجمع عمومی فوق العاده در روزنامه جام جم

آگهی مجمع عمومی فوق العاده در روزنامه جام جم

آگهی مجمع عمومی فوق العاده در روزنامه جام جم

بدینوسیله از کلیه اعضاء محترم دعوت می شود تا در مجمع عمومی فوق العاده نوبت اول که راس ساعت روز چهارشنبه مورخ در محل سالن اجتماعات دانشکده علوم انسانی مجتمع پیشوا تشکیل می شود حضور بهم رسانند - یادآوری می شود در صورتی که حضور عضوی در مجمع عمومی میسر نباشد می تواند حق حضور و اعمال رای از سوی خود را به نماینده تام الاختیار خود واگذار نماید در این صورت هیچ کس نمی تواند نمایندگی بیش از 3 عضو را بپذیرد - همچنین برگه های نمایندگی مزبور با امضاء رییس هیات مدیره و مهر تعاونی معتبر خواهد بود - مصوبات مجمع عمومی در صورت رسمیت یافتن و عدم مغایرت با ضوابط قانونی برای کلیه اعضاء اعم از حاضر و غایب نافذ و معتبر خواهد بود - دستور جلسه طرح و تصویب اساسنامه جدید تعاونی مطابق با آخرین تغییرات در قانون تعاون - تغییر آدرس تعاونی - هیات مدیره - آگهی مجمع عمومی فوق العاده در روزنامه جام جم - چاپ آگهی مجمع در روزنامه جام جم - پذیرش آگهی مجمع روزنامه جام جم - سفارش آگهی مجمع به روزنامه جام جم - قبول آگهی مجمع برای چاپ در روزنامه جام جم - شرکت تعاونی مصرف جواد الائمه (ع) ورامین - پذیرش آگهی مجامع عمومی برای روزنامه جام جم - چاپ آگهی مجمع شرکت تعاونی در روزنامه جام جم

لینک کلیدی :
آگهی مجمع عمومی فوق العاده در روزنامه جام جم  پذیرش آگهی مجامع عمومی برای روزنامه جام جم  شرکت تعاونی مصرف جواد الائمه (ع) ورامین  پذیرش آگهی مجامع عمومی برای روزنامه جام جم  چاپ آگهی مجمع شرکت تعاونی در روزنامه جام جم
کلمات کلیدی :
آگهی مجمع عمومی فوق العاده در روزنامه جام جم بدینوسیله از کلیه اعضاء محترم دعوت می شود تا در مجمع عمومی فوق العاده نوبت اول که راس ساعت روز چهارشنبه مورخ در محل سالن اجتماعات دانشکده علوم انسانی مجتمع پیشوا تشکیل می شود حضور بهم رسانند یادآوری می شود در صورتی که حضور عضوی در مجمع عمومی میسر نباشد می تواند حق حضور و اعمال رای از سوی خود را به نماینده تام الاختیار خود واگذار نماید در این صورت هیچ کس نمی تواند نمایندگی بیش از 3 عضو را بپذیرد همچنین برگه های نمایندگی مزبور با امضاء رییس هیات مدیره و مهر تعاونی معتبر خواهد بود مصوبات مجمع عمومی در صورت رسمیت یافتن و عدم مغایرت با ضوابط قانونی برای کلیه اعضاء اعم از حاضر و غایب نافذ و معتبر خواهد بود دستور جلسه طرح و تصویب اساسنامه جدید تعاونی مطابق با آخرین تغییرات در قانون تعاون تغییر آدرس تعاونی هیات مدیره آگهی مجمع عمومی فوق العاده در روزنامه جام جم چاپ آگهی مجمع در روزنامه جام جم پذیرش آگهی مجمع روزنامه جام جم سفارش آگهی مجمع به روزنامه جام جم قبول آگهی مجمع برای چاپ در روزنامه جام جم پذیرش آگهی مجامع عمومی برای روزنامه جام جم چاپ آگهی مجمع شرکت تعاونی در روزنامه جام جم

چاپ آگهی روزنامه جام جم

آکادمی چهره سازان تهران
کلیک کنید
آموزشگاه لیلی بانو
کلیک کنید
آموزشگاه آرایش بانو یعقوبی
کلیک کنید
آرایشگاه نسرین بانو
کلیک کنید
آموزشگاه و آرایشگاه ساینا
کلیک کنید
سپنتا احمدی منتخب مسابقات یو سی مس
سپنتا احمدی منتخب مسابقات
کلیک کنید
تدریس خصوصی ریاضی علی عرب
کلیک کنید
دندانپزشکی شایلین
کلیک کنید
دکتر غلامحسن میرزازاده
کلیک کنید
روغن آرگان
کلیک کنید
سالن زیبایی چهره سازان
کلیک کنید
محصولات مپ
کلیک کنید
محصولات آموتیا
کلیک کنید
مزون مه ناز
کلیک کنید
لوله بازکنی و خدمات چاه
کلیک کنید
کرم پودر استارلوکس
کلیک کنید
آموزشگاه بانو روشنایی
کلیک کنید
رنگ موی الیو
کلیک کنید
قطره چشم گیاهی پیور
کلیک کنید
کرم دست و صورت ژان
کلیک کنید
نمونه آگهی های روزنامه جام جم
دانلود تعرفه آگهی های روزنامه جام جم
سفارش آگهی روزنامه جام جم  88958585 (021)
www.noandish-ad.com
آگهی مجمع عمومی فوق العاده در روزنامه جام جم - آگهی مجمع عمومی فوق العاده در روزنامه جام جم - آگهی مجمع عمومی فوق العاده در روزنامه جام جم
آگهی های روزنامه جام جم - آگهی های روزنامه جام جم - آگهی های روزنامه جام جم - آگهی های روزنامه جام جم - آگهی های روزنامه جام جم - آگهی های روزنامه جام جم