دفتر پذیرش و چاپ آگهی روزنامه کاروکارگر

آگهی های روزنامه کاروکارگر   88804997 - 021

صفحه اصلی
 
تعرفه آگهی روزنامه
 
تعرفه آگهی مجلات
 
نمونه آگهی روزنامه
 
نمونه آگهی مجلات
 
کارت ویزیت و تراکت
 
تماس با ما
 

کلمات کلیدی:

دفتر پذیرش و چاپ آگهی

دفتر پذیرش آگهی روزنامه

دفتر پذیرش و چاپ آگهی روزنامه کاروکارگر

آگهی های روزنامه کاروکارگر

دفتر پذیرش آگهی روزنامه کاروکارگر

دفتر چاپ آگهی روزنامه کاروکارگر

دفتر پذیرش و چاپ آگهی در  روزنامه کاروکارگر

نمونه آگهی های روزنامه کاروکارگر

نمونه آگهی های تبلیغاتی روزنامه کاروکارگر

پذیرش آگهی در کلیه مجلات و روزنامه های کشور

دفتر پذیرش آگهی در کلیه مجلات و روزنامه های کشور

دفتر جذب آگهی های روزنامه کاروکارگر

آگهی های روزنامه کاروکارگر

آگهی نیازمندی های روزنامه کاروکارگر

آگهی نیازمندیهای روزنامه کاروکارگر

نیازمندی های روزنامه کاروکارگر

نیازمندیهای روزنامه کاروکارگر

راهنمای روزنامه کاروکارگر

نیازمندی های راهنمای کاروکارگر

نیازمندیهای راهنمای کاروکارگر

آگهی نیازمندی های کاروکارگر

آگهی های نیازمندی های کاروکارگر

آگهی نیازمندی کاروکارگر

آگهی صفحه اصلی روزنامه کاروکارگر

پذیرش آگهی داخلی روزنامه کاروکارگر

آگهی داخلی روزنامه کاروکارگر

آگهی مجلات کاروکارگر

آگهی مجلات روزنامه کاروکارگر

پذیرش آگهی مجلات روزنامه کاروکارگر

چاپ آگهی روزنامه کاروکارگر

طراحی آگهی روزنامه کاروکارگر

قبول آگهی نیازمندی های کاروکارگر

قبول آگهی روزنامه کاروکارگر

چاپ و پذیرش آگهی روزنامه کاروکارگر

آگهی روزنامه ایران چاپ و پذیرش

آگهی ویژه نامه کاروکارگر

پدیرش آگهی ویژه نامه کاروکارگر

روزنامه کاروکارگر

آگهی روزنامه کاروکارگر

آگهی ویژه روزنامه کاروکارگر

نمونه آگهی دعوت سهامداران

آگهی مجمع عمومی

راهنمای روزنامه کاروکارگر

نمونه آگهی روزنامه کاروکارگر

تعرفه روزنامه کاروکارگر

نمونه آگهی های چاپ شده روزنامه کاروکارگر

تعرفه چاپ آگهی روزنامه کاروکارگر

تعرفه پذیرش آگهی روزنامه کاروکارگر

تعرفه آگهی روزنامه کاروکارگر

قیمت آگهی روزنامه کاروکارگر

قیمت آگهی نیازمندی های کاروکارگر

روزنامه کاروکارگر تهران ایران

پذیرش و چاپ آگهی روزنامه کاروکارگر

نمونه آگهی های روزنامه کاروکارگر

نمونه آگهی های روزنامه کاروکارگر

نمونه آگهی های روزنامه کاروکارگر اقتصادی

آگهی تجدید انتخابات انجمن صنفی کارفرمایی

آگهی تجدید انتخابات انجمن صنفی کارفرمایی شرکت های حمل و نقل بین المللی شمالغرب کشور

به استناد ماده 131 قانون کار و آیین نامه مصوب آبان ماه 89 هیات وزیران و مدارک ارسالی از انجمن اسامی اعضای اصلی و علی البدل هیات مدیره انجمن که در مجمع عمومی عادی مورخ به ترتیب به مدت سال ار تاریخ مذکور انتخاب و سمت اعضای هیات مدیره آن در جلسه هیات مدیره مورخ تعیین شده اند به شرح زیر می باشد - آقای حمید رضا باراندوزی رییس هیات مدیره - آقای حبیب نایبی نایب رییس - آقای جعفر نایبی خزانه دار - آقای امید جامبر صادقیان دبیر و عضو اصلی هیات مدیره - اقای علی اکبر ذاکری شجاعی عضو اصلی هیات مدیره - آقایان یونس طعامی و غلامرضا تقدیمی اعضای علی البدل هیات مدیره - آقای حجت تولدی قزل دیزج بازرس اصلی - آقای مجید احمدی بازرس علی البدل - به استناد تبصره ماده 23 اساسنامه کلیه مکاتبات اداری و اوراق عادی انجمن با امضاء رییس هیات مدیره یا دبیر ممهور به مهر انجمن و کلیه اسناد مالی و اوراق بهادار و قراردادهای تعهد آور که به تصویب هیات مدیره رسیده باشند با امضاء مشترک رییس هیات مدیره و خزانه دار یا دبیر و ممهور به مهر انجمن صنفی معتبر خواهد بود - فرزاد یوسفی مدیر کل سازمانهای کارگری و کارفرمایی - آگهی تجدید انتخابات انجمن صنفی کارفرمایی شرکت های حمل و نقل بین المللی شمالغرب کشور

لینک کلیدی :
آگهی تجدید انتخابات  آقای حمید رضا باراندوزی  انجمن صنفی کارفرمایی شرکت های حمل و نقل بین المللی شمالغرب کشور  مجمع عمومی عادی  فرزاد یوسفی  مدیر کل سازمانهای کارگری و کارفرمایی
کلمات کلیدی :
آگهی تجدید انتخابات انجمن صنفی کارفرمایی شرکت های حمل و نقل بین المللی شمالغرب کشور به استناد ماده 131 قانون کار و آیین نامه مصوب آبان ماه 89 هیات وزیران و مدارک ارسالی از انجمن اسامی اعضای اصلی و علی البدل هیات مدیره انجمن که در مجمع عمومی عادی مورخ به ترتیب به مدت سال ار تاریخ مذکور انتخاب و سمت اعضای هیات مدیره آن در جلسه هیات مدیره مورخ تعیین شده اند به شرح زیر می باشد آقای حمید رضا باراندوزی رییس هیات مدیره آقای حبیب نایبی نایب رییس آقای جعفر نایبی خزانه دار آقای امید جامبر صادقیان دبیر و عضو اصلی هیات مدیره اقای علی اکبر ذاکری شجاعی عضو اصلی هیات مدیره آقایان یونس طعامی و غلامرضا تقدیمی اعضای علی البدل هیات مدیره آقای حجت تولدی قزل دیزج بازرس اصلی آقای مجید احمدی بازرس علی البدل به استناد تبصره ماده 23 اساسنامه کلیه مکاتبات اداری و اوراق عادی انجمن با امضاء رییس هیات مدیره یا دبیر ممهور به مهر انجمن و کلیه اسناد مالی و اوراق بهادار و قراردادهای تعهد آور که به تصویب هیات مدیره رسیده باشند با امضاء مشترک رییس هیات مدیره و خزانه دار یا دبیر و ممهور به مهر انجمن صنفی معتبر خواهد بود فرزاد یوسفی مدیر کل سازمانهای کارگری و کارفرمایی آگهی تجدید انتخابات انجمن صنفی کارفرمایی شرکت های حمل و نقل بین المللی شمالغرب کشور

چاپ آگهی روزنامه کار و کارگر

آموزشگاه و آرایشگاه ساینا
کلیک کنید
دکتر غلامحسن میرزازاده
کلیک کنید
دندانپزشکی شایلین
کلیک کنید
آرایشگاه نسرین بانو
کلیک کنید
آموزشگاه آرایش بانو یعقوبی
کلیک کنید
آرایشگاه سرمه آذین
کلیک کنید
زیبایی پاک نژاد
کلیک کنید
گروه پزشکان لیزر برنا
کلیک کنید
مزون مه ناز
کلیک کنید
میکروپیگمنتیشن ترانه
کلیک کنید
آموزشگاه بانو روشنایی
کلیک کنید
محصولات مپ
کلیک کنید
محصولات آموتیا
کلیک کنید
سالن زیبایی چهره سازان
کلیک کنید
دپارتمان زیبایی ام دی ام
کلیک کنید
کرم پودر استارلوکس
کلیک کنید
روغن آرگان
کلیک کنید
رنگ موی الیو
کلیک کنید
قطره چشم گیاهی پیور
کلیک کنید
کرم دست و صورت ژان
کلیک کنید
نمونه آگهی های روزنامه کاروکارگر
دانلود تعرفه آگهی های روزنامه کاروکارگر
سفارش آگهی روزنامه کاروکارگر  88804997 (021)
www.noandish-ad.com
آگهی تجدید انتخابات انجمن صنفی کارفرمایی - آگهی تجدید انتخابات انجمن صنفی کارفرمایی - آگهی تجدید انتخابات انجمن صنفی کارفرمایی - آگهی تجدید انتخابات انجمن صنفی کارفرمایی - آگهی تجدید انتخابات انجمن صنفی کارفرمایی
آگهی های روزنامه کاروکارگر - آگهی های روزنامه کاروکارگر - آگهی های روزنامه کاروکارگر - آگهی های روزنامه کاروکارگر - آگهی های روزنامه کاروکارگر - آگهی های روزنامه کاروکارگر - آگهی های روزنامه کاروکارگر